Nízkouhlíkové technologie 2

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem
  • typy podporovaných právních forem jsou stanoveny v textu výzvy

Potřebujete poradit? Obraťte se naše specialisty nebo piště na: office@b64.cz

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Potřebujete poradit? Obraťte se naše specialisty nebo piště na: office@b64.cz

Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017. Více na: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-vyzva-ii/