Consulting

Chtěli byste získat grant a nevíte jak na to?

Pomůžeme Vám s analýzou projektu, posoudíme jeho možnosti realizace a pomůžeme při hledání vhodného grantu.


PRŮBĚH ZÍSKÁNÍ GRANTU V 8 KROCÍCH 

 

  1. Posouzení projektu pro získání dotace v jednotlivých dotačních programech, návrh nejvhodnějších programů pro zařazení projektu, konzultace s poskytovateli dotace pro zajištění maximální shody s požadavky programu.
  2. Analýza shody projektu s požadavky a podmínkami jednotlivých výzev.
  3. Koordinace činností potřebných k získání dotace vzhledem k časovému harmonogramu poskytovatele dotace a plánovaných výzev. Poskytování informací a pomoc s přípravou dokumentů potřebných pro podání, schválení žádosti a v průběhu realizace a doby udržitelnosti projektu.
  4. Administrace žádostí o dotaci dle podmínek konkrétní výzvy v požadovaných termínech.
  5. Administrace schváleného projektu, koordinace a sledováni podmínek poskytnutí dotace, průběžná komunikace s poskytovatelem dotace.
  6. Příprava a podávání monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy.
  7. Asistence s prováděním výběrového řízení dle náležitostí požadovaných poskytovatelem dotace.
  8. Příprava a odeslání žádosti o platbu.