SMART ENERGY POINT

CO JE SMART ENERGY POINT?

Smart Energy Point je milník v oblasti hospodaření s obnovitelnými zdroji energie. Jedná se o autonomní systém produkce, ukládání a využívání elektrické energie, který zajišťuje energetickou nezávislost, hospodárnost a naprostý soulad mezi výrobou z nestabilních zdrojů OZE a spotřebou.

 

JAK FUNGUJE?

Díky autonomní schopnosti ukládat veškerou elektrickou energii vyprodukovanou obnovitelnými zdroji (slunce, vítr, voda, ale i kogenerace apod.) a poskytovat ji ke spotřebě podle požadavku odběratele, překonává největší problém solárních a větrných zdrojů - nesoulad a nepravidelnost ve výrobě a spotřebě této energie.

SEP (chytrý energetický bod) odstraňuje největší nevýhodu obnovitelných zdrojů, kterou je nesoulad mezi výrobou a spotřebou. Inteligentním řízením snižuje a harmonizuje spotřebu jednotlivých spotřebičů. Kombinuje a propojuje nejmodernější technologie:

 • Vanadium redox baterie jako úložiště energie
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Možnost napojení na distribuční síť
 • Optimalizace odběrů/dodávek z/do distribuční sítě
 • Elektromobilita
 • Inovativní řízení spotřeby

 

SEP MÁ POZITIVNÍ DOPAD DO:

 • Ekologie – SEP nabízí doplňkový, obnovitelný zdroj energie, který nezatěžuje životní prostředí.  Náhrada fosilních paliv, nulová produkce CO2.
 • Energetické bezpečnosti – zvyšuje zabezpečení proti výpadku elektrické energie po dobu do náběhu záložních zdrojů. Jako energetická rezerva stabilizuje napětí a frekvenci sítě, kompenzuje a vyrovnává výkyvy / špičky.
 • Úspor – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, provoz úsporných zařízení (Elektromobily, LED osvětlení apod.). Optimalizace spotřebičů.
 • E-mobility – využití ekologické elektrické energie k pohonu flotily elektromobilů a dalších strojů a zařízení. Pokrytí dopravních potřeb obcí, měst, nemocnic a dalších subjektů.
 • Osvěty – změna chápání přístupu občanů k výrobě, využití a spotřebě energie.

Měřící a řídicí systém, vizualizace

K ČEMU SE VYUŽÍVÁ?

Systém slouží ke sběru informací z jednotlivých energetických zdrojů, ze spotřeby, z baterií a z přídavných meteorologických čidel.

Řídicí systém reaguje na momentální situaci, zda je nutné ukládat přebytečnou energii do baterií nebo zda je potřeba naopak pokrýt výkonové špičky dodáním energie z baterií.

Informace jsou dále analyzovány a výsledné výstupy umožňují jak dlouhodobě optimalizovat nastavení všech komponent, tak i reagovat na náhlé změny a potřeby.

Kogenerace

Při kogeneraci, společné výrobě elektřiny a tepla, dochází k vysokému využití energie v palivu, které může činit až 95%. Díky smysluplnému využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji. Tím se šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.

Kogenerace

 

Kogenerační jednotky navrhujeme a dodáváme ve spolupráci s renomovanými výrobci a partnery. Celá řešení včetně řízení implementujeme do Smart Energy Point.